ZYLIA Studio PRO to wtyczka VST / AU / AAX, która daje dostęp do filtrowania przestrzennego i separacji sygnałów bezpośrednio w DAW.

ZYLIA Studio PRO zmienia pojedynczy 19 kapsułowy mikrofon ZYLIA ZM-1 w nieograniczoną liczbę wirtualnych mikrofonów. Mikrofon wirtualny to zdefiniowany programowo mikrofon, który powstaje z kombinacji przestrzennego filtrowania i ślepej separacji źródeł dźwięku (ang. BASS – Blind Audio Source Separation).

Plugin ZYLIA Studio PRO, zapewnia:

  • Możliwość tworzenia oraz odsłuchu wirtualnych mikrofonów, dających możliwość ustawienia m.in. charakterystyki kierunkowej – podczas post-produkcji lub na żywo!
  • Presety do zestawów surround: 5.1, 7.1, 5.4.1, 22.2
  • Separacja źródeł dźwięku w czasie rzeczywistym
  • Automatyczna lokalizacja źródeł dźwięku

Jak to działa ?

Ustaw i monitoruj wirtualne mikrofony.
Swobodnie zmieniaj charaktarystykę kierunkową lub cechy wirtualnych mikrofonów.
Zastosuj presety do zestawów surround: 5.1, 7.1, 5.4.1, 22.2 i uzyskaj separację źródeł dźwięku w czasie rzeczywistym.
Sprawdź siłę sygnałów z mapą energetyczną wskazującą położenie źródeł dźwięków
Zastosuj automatyczną lokalizację źródeł dźwięku