ZYLIA Ambisonics Converter jest samodzielną aplikacją zapewniającą konwersję nagrania wielokanałowego ZM-1 na Higher Order Ambisonics (HOA) i umożliwia przygotowanie nagrań audio 3D do odtwarzania na platformach „Facebook 360” i „Youtube 360”.

Główne funkcje oprogramowania ZYLIA Ambisonics Converter to:

  • Konwersja do B-formatu (1, 2 i 3 rząd HOA)
  • Kolejność kanałów FuMa lub ACN
  • Normalizacja SN3D lub N3D
  • Kompatybilność z ambiX
  • Wsparcie dla YouTube360 i Facebook360
  • Możliwość zmiany pozycji macierzy ZM-1 na etapie post-produkcji

Jak to działa ?

ZYLIA Ambisonics Converter konwertuje nieprzetworzone 19-kanałowe nagrania w formacie WAV i WavPack. W aplikacji możesz również wybrać odpowiedni model mikrofonu ZM-1.
Konwerter ZYLIA Ambisonics umożliwia konwersję do formatu Ambisonics niezależnie od orientacji mikrofonu podczas nagrywania. Daje to swobodę np. przy montażu mikrofonu, który możesz ustawić do góry nogami poniżej kamery 360.
Istnieje możliwość dostosowania ustawień formatu wyjściowego do specyficznych wymagań w zakresie HOA, kolejności kanałów czy zapewnienia normalizacji.