Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie SG-logo-zloto-czarne260x260.png

Regulamin sprzedaży usług i produktów w Serwisie stegre.pl

A. INFORMACJE OGÓLNE

I. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady płatności oraz realizacji umowy sprzedaży usług i produktów na stronach internetowych stegre.pl, zwanych w dalszej części Serwisem.

II. Sprzedawca

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest firma STEGRE Sp. z o.o. z siedzibą w Rumunkach Likieckich 3, 87-515 Rogowo,
NIP 8921481381, REGON 341388595, zwana w dalszej części Sprzedającym.

B. WRUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG

I. Zamówienia

 1. Zamówienia od firm, instytucji i organizacji przyjmowane są przez strony internetowe Sprzedającego w Serwisie za pomocą udostępnianego formularza zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia dokonuje się:
  • wyboru rodzaju i ilości zamawianych towarów;
  • wskazania danych Kupującego: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, email, nr telefony, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejsowość), na jaki ma być wystawiony rachunek;
  • oznaczenia sposobu dostawy;
  • wskazania adresu dostawy (jeśli jest inny niż wskazany wcześniej adres firmy);
  • potwierdzenia zapoznania się i akceptaji Regulaminu Sprzedaży i Polityki Prywatności Serwisu.
 3. Wszelkie dodatkowe sugestie Kupującego zawarte w części „Wiadomość dla sprzedającego” formularza zamówienia są jedynie sugestią Kupującego dotyczącą np. sposobu realizacji zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.
 4. Zamówienia od osób fizycznych można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sprzedającego udostępnionego w Serwisie, po uprzednim złożeniu zapytania ofertowego za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaniu informacji zwotnej od Sprzedającego.
 5. W formularzu kontaktowym dokonuje się:
  • podania imienia, nazwiska i adresu email Kupującego (obowiązkowo) oraz nr telefonu (opcjonalnie);
  • oznaczenia, że jest się osobą prywatną (obowiązkowo)
  • podania w treści wiadomości
   • rodzaju i ilości zamawianych towarów
   • adresu dostawy (obowiązkowo) i opcjonalnie adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (jeśli ma być wystawiony zamiast paragonu);
  • potwierdzenia zapoznania się i akceptaji Regulaminu Sprzedaży i Polityki Prywatności Serwisu.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.

II. Płatność

 1. Zamieszczona na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
 2. Kupujący dokonuje płatności za pomocą przelewu bankowy.

III. Dostawa

 1. Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym czasie dostawy, po dokonaniu płatności, za pomocą podanego w zamówieniu adresu email.
 2. Dostawa zamówionych towarów do Kupującego odbywa się za pośrednictwem: Internetu (oprogramowanie, sterowniki, klucze licencyjne), Poczty Polskiej lub poprzez firmę kurierską (produkty fizyczne).
 3. Czas dostawy liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i uzależniony jest od bieżących stanów magazynowych producenta. Zwykle nie przekracza 2-3 tygodni.
 4. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.
 5. Koszt dostawy: W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.

C. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy kierować za pomocą poczty internetowej na adres email: kontakt@stegre.pl
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku:
  1. uszkodzenia oryginalnego opakowania zakupionego produktu,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak programy, pliki filmowe, muzyka, przysługuje tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych i aktywacji kluczy licencyjnych.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

D. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamacje należy kierować za pomocą poczty internetowej na adres email: kontakt@stegre.pl
 4. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

E. POLITYKA PRYWATNOŚCI (DANE OSOBOWE)

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia na stronach Sprzedającego jest firma STEGRE Sp. z o.o.
 2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. Dane osobowe Kupującego są zbierane i przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Serwisu internetowego stegre.pl.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 2. Sprzedający może wprowadzić w Serwisie opcję realizacji płatności internetowych w systemie PayU lub PayPal. W takim przypadku dodatkowo mają zastosowanie odpowiednie regulaminy, zasady i polityki udostępnione odpowiednio na stronach PayU lub PayPal.